torstai 10. tammikuuta 2013

Didaktista pohdintaa

Esimerkki DIDAKTISTA POHDINTAA-tunnisteen alla olevasta tekstistä

Luokka-aste projektin toteutuksessa
Valitsin projektini kohteeksi 5-luokan, koska minulla on kaikkein vähiten kokemusta juuri sen ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä. Projektin tavoitteissa pyrin huomioimaan oppilaiden ikä- ja kehitystason sekä 5-luokan opetussuunnitelman tavoitteet seuraavasti...

Projektissa käytettävät tekniikat
Puuteknologian ja huovutuksen teknikat valokoituivat projektissa käytettäviksi tekniikoiksi oman mielenkiinnon ja vahvuus/heikkousalueeni sekä materiaalien yhteensopivuuden johdosta... Tekniikoiden ja materiaalien suhteen projektissa tavoitteena on...

Ongelmakohdat, haasteet ja niistä selviytyminen
Projektin etenemisessä haasteellisia kohtia voisivat mielestäni olla....

Eriyttäminen
Käsityössä eriyttäminen kuuluu vahvasti jokaiseen tuntiin. Jokainen oppilas työskentelee omaan tahtiinsa, oman suunnitelmansa ja taitotasonsa mukaisesti. Tässä projektissa eriyttämiseen on kiinnitetty huomiota...


Integrointi
Projektin tarkoituksena on muodostaa ehjä opetuskokonaisuus äidinkielen, tekstiilityön ja teknisen työn oppiaineiden välille...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti